Fosa Miejska – jej zarządzanie oraz gospodarowanie w najbliższym okresie – była tematem rozmów zastępcy prezydenta Piotra Poznańskiego z przedstawicielami GPK SUEZ.Postanowiono, że od tej wiosny wszystkimi bieżącymi sprawami porządkowymi będzie się zajmowała spółka, która przejmie patronat nad obiektem. Gmina Miejska Głogów nie poniesie przez to żadnych dodatkowych kosztów.

Do zadań GPK Suez należeć będzie fachowa opieka nad zielenią – utrzymanie rozarium (przycinanie, plewienie), przycinanie drzew i żywopłotów, koszenie i nawożenie trawników. Nasadzenia będą prowadzone przy współpracy z Gminą Miejską Głogów.