Fundacja Dorastaj z Nami od ponad 8 lat wspiera rozwój i naukę dzieci, których rodzice zginęli, zmarli lub zostali ciężko poszkodowani podczas pełnienia służby. Fundacja pomaga rodzinom policjantów, strażaków, żołnierzy i ratowników górskich. Obecnie fundacja ma 120 podopiecznych. Jeśli uczą się i studiują, wspomaga ich do 25 roku życia.

Fundacja Dorastaj z Nami powstała w 2010 r., obejmuje pomocą dzieci osób, które zginęły lub doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podczas służby. Wśród podopiecznych są dzieci m.in. żołnierzy, policjantów, strażaków i ratowników górskich. Fundacja wspiera edukację dzieci i młodzieży od najmłodszych lat do zakończenia nauki (czyli do pełnoletności lub, jeżeli kontynuują naukę, do ukończenia 25. roku życia). W ramach pomocy fundacja oferuje też wsparcie doradcy edukacyjnego, który opiekuje się daną rodziną przez wiele lat, jest obecny przy kolejnych etapach rozwoju podopiecznych i pomaga w precyzyjnym nakreśleniu kierunku udzielanego wsparcia.


Fundacja wspiera też dorosłych członków rodziny, prowadzi warsztaty, wydaje poradniki i organizuje spotkania integracyjne. We wrześniu, wspólnie z Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, przygotowała warsztaty dla ojców pracujących w służbie publicznej, na których mówiono m.in. o odbudowywaniu relacji z dziećmi po powrocie ojca z misji, po utracie zdrowia, w kryzysowych sytuacjach i o tym, jak być obecnym ojcem, mając trudną i wymagającą pracę.

 

opracowano na podstawie materiałów " Fundacji Dorastaj z Nami"


Więcej informacji na temat fundacji oraz jej działalności:
https://dorastajznami.org/

 

 

plakat "Fundacja Dorastaj z Nami" - informacja o fundacji z nr KRS

 

Oficer prasowy
Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie
podinsp. Bogdan Kaleta
tel. 604 904 452