9 października 2018 roku od godzin rannych, policjanci głogowskiej drogówki prowadzą działania kontrolne "SMOG". Celem działań jest eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może mieć wpływ na zwiększenie emisji spalin.

Smog występuje wtedy, gdy w powietrzu znajduje się dużo zanieczyszczeń, a warunki atmosferyczne – np. brak wiatru czy mgła – sprzyjają ich koncentracji. Występuje głównie zimą i ma związek ze spalaniem niskiej jakości opału. Na jego powstawanie ma również ogromny wpływ wzmożony ruch pojazdów spalinowych.


Niesprawny układ wydechowy pojazdów generuje nie tylko nadmierny hałas ale i również wzrost emisji spalin, co skutkować powinno wyłączeniem pojazdu z ruchu. W trakcie działań policjanci będą ujawniać  i eliminować z ruchu pojazdy, których stan techniczny (nawet bez przeprowadzania badań przyrządami pomiarowymi) pozwala sformułować uzasadnione przypuszczenie, że naruszają wymagania ochrony środowiska.

 

Oficer prasowy
Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie
podinsp. Bogdan Kaleta
tel. 604 904 452