Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Głogów

Przestępcy nie ustają w próbach dokonania oszustw i wyłudzenia pieniędzy. Wciąż zmieniają i modyfikują sposoby działania. Epidemią koronawirusa, jest dla nich kolejną okazją. Uwaga, możemy się spotkać z telefonami od przestępców nie tylko podających się za wnuczków czy policjantów. Przestępcy dzwonią i próbują wyłudzić pieniądze jako powód podając konieczność pokrycia kosztów leczenia szpitalnego, zakupu szczepionki lub usiłują wyłudzić dane osobowe i dane kont bankowych.

Oszuści, którzy wyłudzają pieniądze od osób starszych, cały czas modyfikują metody swojego działania. Podszywają się pod krewnych, pracowników różnego rodzaju instytucji, funkcjonariuszy różnych służb w tym policjantów. W ostatnim czasie próbują wykorzystać czas pandemii, sugerując np. konieczność pokrycia wydatków z nią związanych.
Dlatego niezmiernie ważna jest weryfikacja takich telefonów. Stosujmy się do zasady ograniczonego zaufania.


Aby zapobiec oszustwu radzimy:
• bezwzględnie stosować zasadę ograniczonego zaufania, szczególnie w sytuacjach wymagających naszej pomocy finansowej,
• informować Policję o każdej próbie oszustwa,
• konsultować się z najbliższymi w przypadku kontaktu osoby potrzebującej naszych pieniędzy,
• nie przekazywać osobom podającym się za funkcjonariuszy służb mundurowych, ratowników medycznych, pracowników służby zdrowia, żadnych środków pieniężnych i kosztowności,
• prosić o wylegitymowanie się osoby podającej się za funkcjonariusza – do czego ma obowiązek– ze stopnia, imienia i nazwiska, miejsca pełnienia służby czy też identyfikatora kadrowego. Podane dane radzimy zapisać, aby następnie potwierdzić, czy dana osoba to faktycznie funkcjonariusz.
Pamiętajmy także, aby nie udzielać przez telefon żadnych informacji dotyczących danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich. Nie opowiadajmy nieznajomym o swoich planach życiowych, czy o członkach rodziny.


O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast poinformujmy Policję, korzystając z numeru alarmowego 112. Nie obawiajmy się, że alarm może okazać się fałszywy. Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo!

 

 Oficer prasowy
Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie
podinsp. Bogdan Kaleta
tel. 604 904 452