Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Głogów

Policja, wspólnie z zarządcami dróg, prowadzi kompleksowy przegląd stanu oznakowania dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Wszystkich użytkowników dróg prosimy o przekazywanie uwag i spostrzeżeń do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Głogowska Policja wraz z zarządcami, prowadzi przegląd stanu oznakowania dróg. Działania mają na celu ujawnianie miejsc, które mogą spowodować zagrożenia. W szczególności przeglądowi podlega: sprzeczne, nieprawidłowe i nieczytelne oznakowanie, nadmiernie restrykcyjne ograniczenia prędkości, brak lub zniszczone urządzenia drogowe, źle profilowane fragmenty dróg, drzewa rosnące zbyt blisko jezdni oraz inne utrudnienia, mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Zwracamy się do użytkowników dróg o przekazywanie własnych uwag i spostrzeżeń dotyczących organizacji i oznakowania ruchu w terminie do 30.04.2021r.

 

Możemy to zrobić mailem korzystając z zakładki ZAGROŻENIA DROGOWE  w dziale PRZEKAŻ INFORMACJĘ, na stronie internetowej KPP Głogów:

 

www.glogow.policja.gov.pl/pl/

 

lub na numery telefonów KPP w Głogowie:

 

47 87 422 31 lub 32 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00

 

Możemy również wykorzystać do tego celu aplikację Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nanosząc na nią punkt i wprowadzając opis zagrożenia.

 

 

 

p.o. Oficera prasowego

Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie

st.asp. Łukasz Szuwikowski

tel. 604 904 452