Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Głogów

Urząd Miejski informuje, że wpłynął wniosek od WPEC na zajęcie pasa drogowego w wyniku awarii sieci cieplnej przy ul. Słodowej (na odcinku od skrzyżowania ul. Gancarskiej do ul. Starowałowej).

W związku z tym przedmiotowy odcinek drogi będzie wyłączony z ruchu na kilka dni (ok. 4-5) od jutra, 18 maja.