Po roku przerwy spowodowanej epidemią COVID-19 powracamy z budżetem obywatelskim. Jeżeli chcesz zmienić rzeczywistość wokół siebie, jeżeli widzisz, że Głogów potrzebuje nowych, ciekawych rozwiązań, po prostu zrób TO. Zgłoś swój wniosek do budżetu obywatelskiego, a później zaproś rodzinę, przyjaciół i znajomych, aby zagłosowali za Twoim projektem.

Na początek:
Użyj formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.obywatel.glogow.pl. i opisz swój projekt. Zaproś 10 osób do poparcia swojego projektu. Formularz można pobrać również w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim, Galerii Glogovia i miejskich bibliotekach. CHCESZ FORMULARZ? KLIKNIJ TUTAJ.

Projekt Twój musi:

 • być w zgodności z prawem,
 • należeć do zadań własnych gminy oraz dotyczyć mienia gminnego,
 • być zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne,
 • być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów,
 • być możliwy do realizacji w ciągu roku budżetowego,
 • być możliwy do wykonania pod względem technicznym,
 • powinien uwzględniać – o ile jest to możliwe – uniwersalne projektowanie.

Pamiętaj, że z budżetu obywatelskiego wyłączone są:

 • zadania nie spełniające wymogów w zakresie celowości,
 • zadania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej,
 • zadania mające charakter komercyjny.

Zauważ, że:

 • wartość jednostkowa zgłoszonego projektu majątkowego nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 złotych brutto,
 • wartość jednostkowa zgłoszonego projektu niemajątkowego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 złotych brutto.

Gdzie przynieść/przesłać wypełniony formularz?

Przynieś do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Głogowie lub prześlij na adres Urzędu Miejskiego w Głogowie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Pamiętaj o terminie: 1 lipca – 31 sierpnia.

Wiedz, że:

Głosowanie przeprowadzone będzie w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza lub w formie papierowej w wybranych miejscach. Każdemu głosującemu przysługiwać będzie prawo do oddania jednego głosu na jeden z projektów ujętych w jednym okręgu konsultacyjnym oraz do oddania jednego głosu na jeden z projektów ogólnomiejskich.

Wygrywają projekty, które otrzymają najwięcej głosów.

Ważne daty:
01 lipca – 31 sierpnia – zgłaszasz projekty,
02 lipca – 30 września – my je weryfikujemy,
01 – 15 października – ogłaszamy bazę projektów dopuszczonych do głosowania,
02 – 26 listopada – głosujesz wspólnie z mieszkańcami,
Do 17 grudnia ogłosimy listę wybranych projektów na stronie www.obywatel.glogow.pl.

Więcej informacji znajdziesz od dnia 1 czerwca na www.obywatel.glogow.pl

Grafika: K. Duchińska