Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Głogów

Na wczorajszej (16.06) sesji Rady Miejskiej radni przyjmowali uchwałę o przyznaniu prezydentowi Rafaelowi Rokaszewiczowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok.

Strach, panika, brak środków ochrony osobistej (maseczek, płynów do dezynfekcji), samotność na kwarantannie, izolacja społeczna, brak sprzętu do nauki zdalnej dzieci u wielu rodzin, zamknięcie lub ograniczenie działalności gospodarczej przedsiębiorców – tak zapamiętamy 2020 rok. Rok bardzo trudny. Czy prezydent Głogowa, Rafael Rokaszewicz, stanął na wysokości zadania mierząc się z zagrożeniem i problemami, jakich wcześniej nikt nie znał? Czy wsparł seniorów, uczniów, przedsiębiorców, swoich mieszkańców? Czy pomógł nam przetrwać ten trudny czas? Czy zadbał o to by jednocześnie realizować inne zadania? – mówił w imieniu Klubu Radnych Rafaela Rokaszewicza Michał Wnuk.

Szef KR Rafaela Rokaszewicza, Michał Wnuk, przypomniał o wszystkich działaniach prezydenta Głogowa w czasie pandemii. Wyliczył wsparcie dla mieszkańców, służb, przedsiębiorców, oświaty. Podawał liczby i kwoty udzielonego wsparcia.

Rok 2020 był inny, ale Rafael Rokaszewicz jest niezmienny. Będziemy to powtarzać przy każdej okoliczności. Bo mamy prezydenta współpracującego z każdym. Tak też było w roku 2020, bo ten rok jak żaden wcześniejszy wymagał mądrości i współdziałania. Z rządem, samorządem województwa, wojewodą, instytucjami państwowymi, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, wolontariuszami, mieszkańcami. Szanowni Państwo, rok 2020 był czasem trudnych i odpowiedzialnych wyborów. A pandemia była sprawdzianem dla wszystkich nas. Także, a może w szczególności, dla prezydenta Głogowa. I ten egzamin Rafael Rokaszewicz zdał. Bo mimo trudnej sytuacji finansowej samorządu i mimo obostrzeń, główne zadania należące do miasta były realizowane. Dlatego nasz Klub będzie głosował ZA absolutorium dla prezydenta Głogowa – mówił Michał Wnuk.

Klub Radnych PiS także zadeklarował głosowanie za absolutorium dla Rafaela Rokaszewicza.

Radny Mariusz Kędziora, który zabrał głos w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości także zauważył dobrą współpracę Rafaela Rokaszewicza z władzami centralnymi oraz umiejętność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Tym samym Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przy Radzie Miejskiej w Głogowie będzie głosował za udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta Głogowa panu Rafaelowi Rokaszewiczowi – mówił szef Klubu Radych PiS Mariusz Kędziora.

Choć to absolutorium jest dla prezydenta, to tak naprawdę jest ono dla wszystkich moich współpracowników, z Urzędu, jednostek, spółek i dla Państwa radnych. Bo wszyscy podejmujemy ważne decyzje dla naszych mieszkańców. Wielki szacunek dla moich współpracowników za poprzedni rok, bardzo trudny, wymagający. Dziękuję bardzo – mówił Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska