Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Głogów

Dyrektor Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny zaprasza pedagogów/nauczycieli szkół podstawowych do udziału w szkoleniu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”. Program szkolenia jest rekomendowany w systemie rekomendacji – I poziom jakości „obiecujący”.

Celem ogólnym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz poprawa ich funkcjonowania w szkole. Szkolenie obejmuje I i II etap (16 godzin dydaktycznych), uczestnicy otrzymują dwa certyfikaty uczestnictwa. W trakcie szkolenia oraz po szkoleniu uczestnicy będą mogli zadawać pytania. Realizatorzy programu zdobędą wiedzę o substancjach psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia oraz umiejętności nawiązywania i utrzymania kontaktu w sytuacjach konfliktowych, prowadzenia rozmowy interwencyjnej z uczniem i rodzicami oraz zawierania i przestrzegania zasad kontraktu. Szkolenie poprowadzi wykwalifikowany trener.

Szkolenie odbędzie się w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Folwarcznej 7, 18 i 19 października 2021 roku. Szkolenie obejmuje dwa dni od godziny 9:00 – 16:00 oraz 9:00 – 18:00. Szkolenie odbędzie się z zachowaniem środków ostrożności. Osoby nie zaszczepione na COVID proszone są o przybycie i uczestniczenie w zajęciach w maseczkach.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej szkoły.  W załączniku założenia, opis, dowody jakości, standardy realizacji programu.

Cel programu:

Celem ogólnym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz poprawa ich funkcjonowania w szkole.

Założenia:

Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w swoich założeniach nawiązuje do krótkiej interwencji stosowanej przez lekarzy pierwszego kontaktu wobec osób dorosłych nadużywających alkoholu oraz zasad interwencji kryzysowej. Adresowana jest do rodziców i ich dzieci, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysu związanego z używaniem przez dziecko narkotyków. Rola szkoły polega, przede wszystkim, na udzieleniu wsparcia rodzicom i uczniom w poradzeniu sobie z problemem poprzez dostarczenie odpowiednich informacji i zaproponowanie konkretnego sposobu rozwiązania problemu. Jednocześnie wyrażany jest brak akceptacji dla łamania przez ucznia zasady szkolnej, która zobowiązuje do nieużywania substancji psychoaktywnych.

Interwencję trzeba podejmować jak najwcześniej, aby zapobiegać poważnym szkodom, jakie mogą wynikać z sięgania po środki psychoaktywne.

Opis programu:

Schemat metody interwencji profilaktycznej

Rozmowa z uczniem, w trakcie której osoba prowadząca:

  • wyjaśnia powody zaproszenia ucznia na rozmowę ( nazywa problem);
  • dokonuje ( na podstawie zebranych informacji) próby oceny skali problemu ucznia związanego z – używaniem przez niego substancji psychoaktywnych;
  • udziela informacji zwrotnej na temat: zmian, jakie są zaszły w funkcjonowaniu ucznia, bezpośrednich zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa związanych z używaniem
  • danego środka psychoaktywnego oraz dalszych kroków jakie będą podejmowane (w tym nawiązania kontaktu z rodzicami).

Rozmowa z rodzicami, w trakcie której osoba prowadząca:

  • informuje o powodach zainteresowania się ich dzieckiem,
  • wymienia się informacjami o stanie dziecka,
  • udziela informacji o zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka, związanych z dalszym używaniem danego środka psychoaktywnego,
  • proponuje podjęcie kolejnych działań, których efektem będzie wspólne sformułowanie, propozycji kontraktu dla dziecka. Kontrakt może również zawierać zobowiązania rodziców i szkoły, które służą wspieraniu dziecka w jego przestrzeganiu.

Nadesłane przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie.

Podziel się tym wpisem: