Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Głogów

Budynek poczty, stojący na rogu ulic Piotra Skargi i Piaskowej oddano do użytku 1 maja 1892 r. Ozdobiono go dekoracjami z piaskowca – portale, obramowania okien, gzymsy. Był chlubą Placu Wilhelma (obecnie gen. Umińskiego), powstałego podczas likwidacji części umocnień twierdzy (Festung Glogau). Głogów rozbudowano wtedy w kierunku wschodnim. Powstała dzielnica Wilhelmstadt, z wieloma monumentalnymi gmachami użyteczności publicznej, w tym m.in. synagogą, szpitalem miejskim oraz szkołą wojskową.

Podczas oblężenia miasta w marcu 1945 r. budynek spłonął. Zawalił się dach oraz charakterystyczne wieże, jednak jako jedyny z zabudowań przy dawnym Wilhelmplatz nie został rozebrany. Odbudowano go w 1954 r., lecz już w uboższej architektonicznie formie – nie zrekonstruowano wież oraz wielu elementów ozdobnych.

Stare Miasto było zniszczone, a poczta znajdowała się w znacznej odległości od zamieszkałych osiedli, dlatego w 1964 r. otwarto kolejną placówkę. Znajdowała się, podobnie jak przed wojną, we wschodnim skrzydle odbudowywanego budynku dworca PKP. Kolejne urzędy pocztowe powstawały na poszczególnych, nowo powstałych osiedlach. Pod koniec XX w. było ich na terenie miasta osiem. Pocztę przy Piotra Skargi zamknięto w 1991 r., a swoją siedzibę otworzyła tu Telekomunikacja Polska, a następnie jedna z firm telekomunikacyjnych. Obecnie obiekt wystawiony jest na sprzedaż.

W połowie lat 90 został przeprowadzony remont budynku, w czasie którego umyto elewację, noszącą jeszcze ślady dymu z 1945 roku. Wyłonił się wtedy napis “Reichs…”, który zmyto kwasem, jednak po latach niemieckie napisy ponownie zaczęły być czytelne. W dekoracji budynku warte uwagi są marynistyczne symbole, których część zachowała się do dziś. Ciekawe są oryginalne, glazurowane cegiełki na ścianach. Pod budynkiem natomiast mieści się nieukończony schron przeciwatomowy, z którego wyjście awaryjne znajduje się w małym budynku na środku wewnętrznego placu. Ponadto w obiekcie mieści się skarbiec z XIX w. W czasach poczty trzymano w nim cenne przedmioty, dokumenty czy pieniądze.

Źródła i foto: polska-org.pl, polskaniezwykla.pl, Głogowski Wehikuł Czasu, Głogów w obiektywie, M. Goździewicz, W. Najgebauer

Podziel się tym wpisem: