Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Głogów

Głogowska Karta Seniora weszła w życie w 2015 roku. Od tamtej pory wydane zostało ponad 5800 kart, które uprawniają seniorów do korzystania ze zniżek proponowanych przez głogowskie sklepy, instytucje firmy.

Dzięki tej karcie każdy senior, czyli osoba, która ukończyła 60 lat, może korzystać ze zniżek oferowanych przez Punkty Partnerskie.

Kto może wyrobić sobie Głogowską Kartę Seniora?

Do programu może przystąpić każdy mieszkaniec Głogowa, mający 60 lat i więcej.

Jak zostać posiadaczem Głogowskiej Karty Seniora?  

Głogowską Kartę Seniora można otrzymać bez wychodzenia z domu. Wystarczy wypełnić bardzo prosty formularz zgłoszeniowy przez Internet a Kartę seniorzy otrzymają za pośrednictwem poczty do domu.

Natomiast osoby, które wolą wypełnić wniosek w tradycyjny sposób powinni pobrać druk wniosku, wydrukować, wypełnić i złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10 w Biurze Obsługi Mieszkańca, pokoju Nr. 18 (parter)

Na czym polega rejestracja uczestników ?

Rejestracja uczestników programu następuję poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po wypełnieniu wniosku otrzymują Państwo imienną Głogowską Kartę Seniora. Karta ta upoważnia do korzystania z promocyjnych ofert przygotowanych przez partnerów programu. Karta jest ważna tylko z dowodem osobistym. Oferty partnerów będą aktualizowane na stronie internetowej www.glogow.pl w zakładce Aktualny Spis Zniżek dla Seniorów

Ile to kosztuje?

Głogowska Karta Seniora jest całkowicie bezpłatna, dopiero wydanie duplikatu Karty kosztuje 20 zł.

Lista Partnerów uczestniczących w programie jest na bieżąco aktualizowana na bieżąco aktualizowana i dostępna na stronie Urzędu Miasta.

Podziel się tym wpisem: