Przypominamy o możliwości sygnalizowania problemów osób bezdomnych przy pomocy aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W ten sposób nie tylko pomagamy osobom w trudnej sytuacji życiowej ale i wspomagamy działania służb i instytucji, które na co dzień udzielają pomocy takim osobom.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w swoim katalogu potencjalnych zgłoszeń, udostępnia kategorię: „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, która pozwala użytkownikom wskazywać miejsca przebywania osób bezdomnych, potrzebujących pomocy. Jest to  bardzo istotne w przypadku kiedy posiadamy wiedzę np. na temat, miejsc przebywania osób bezdomnych. Będzie to dodatkowym źródłem informacji dla  służb i instytucji zajmujących się statutowo pomocą w takich sytuacjach.

Korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa prosimy o wykorzystanie dostępnych funkcjonalności, w tym szczególnie z możliwości dodania opisu. To ułatwi szybsze dotarcie policjantów do osób potrzebujących. Może być istotne w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach wynikających np. ze znacznego spadku temperatury.

Informacje można również przekazać dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Policja apeluje o przekazywanie wszelkich informacji o osobach i miejscach ich pobytu, dla których niskie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia!

 

 

p.o. oficera prasowego

Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie

Sierż. szt. Emilia Reguła

tel. 604 904 452