We wtorek 24 stycznia 2023r. od wczesnych godzin porannych policjanci ruchu drogowego KPP w Głogowie prowadzili działania kontrolno-prewencyjne pt. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Miały one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych- grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń.

Podczas akcji, policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, a także dyscyplinowali samych pieszych. Policjanci reagowali na wszystkie naruszenia popełniane przez uczestników ruchu drogowego.

Najwięcej wypadków i ofiar wśród pieszych powodują kierujący pojazdami, przede wszystkim samochodami osobowymi. Ich główną przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych oraz nadmierna prędkość pojazdów. Stąd też podczas prowadzonych działań nadzorem zostały objęte m.in. przejścia dla pieszych, gdzie dochodziło do potrąceń oraz kontrola prędkości pojazdów w ich obrębie.

Przypominamy, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

·        zachować szczególną ostrożność,

·       zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Ponadto, za naruszenie przepisów, polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim, kierującemu grozi mandat karny wynoszący 1500 złotych. Jednakże w przypadku popełnienia ponownie tego samego wykroczenia w warunkach recydywy mandat karny wynosi 3000 złotych, podobnie jak w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Każde z tych wykroczeń oznacza też dopisanie do konta kierowcy 15 punktów „karnych”.

Niewłaściwe zachowania pieszych także przyczyniają się do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Mowa głównie o nieostrożnym wejściu na jezdnię, przechodzeniu przez jezdnię przy czerwonym świetle, wtargnięciu zza pojazdu, a także rozproszeniu uwagi.

Niezależnie od tego w jakim charakterze korzystamy z drogi pamiętajmy, aby robić to w sposób, który nie koliduje z przepisami prawa i nie zagraża innym uczestnikom ruchu.

 

 

 

p.o. Oficer prasowy

Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie

St. sierż. Natalia Szymańska

tel. 604 904 452