”Pierwszy Dzień Wiosny”, tradycyjnie kojarzony jest przez wiele osób z wagarami. W tym dniu często placówki oświatowe organizują dla uczniów, wycieczki lub zajęcia pozaszkolne. Jednak policjanci służb patrolowych, wywiadowcy, dzielnicowi, będą dzisiaj zwracać szczególną uwagę na miejsca gromadzenia się młodzieży.

Głogowscy policjanci kontrolować będą przede wszystkim młode osoby przebywające  w galeriach i centrach handlowych, punktach gastronomicznych, kinach, parkach, placach zabaw, skwerach, osiedlowych podwórkach, klatkach schodowych i w  rejonach, dworców kolejowych i autobusowych oraz terenach przyległych. Głównym zadaniem policyjnych patroli będzie niedopuszczenie do zachowań chuligańskich, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i niszczenia mienia. Nieletni oraz uczniowie starsi, którzy naruszaliby porządek prawny muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi, powiadomieniem szkoły, rodziców, a nawet wszczęciem postępowań karnych.


Apelujemy do sprzedawców o ścisłe egzekwowanie od młodych nabywców alkoholu, okazania dokumentu potwierdzającego ukończenie 18 roku życia. Również dorośli powinni zdecydowanie odmówić prośbom nastolatków o kupno alkoholu. Pamiętajmy, że sprzedaż lub podawanie alkoholu dla osób poniżej tego wieku jest przestępstwem zagrożonym grzywną, a także cofnięciem zezwolenia na jego sprzedaż i podawanie.

 

 


Oficer prasowy
Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie
podinsp. Bogdan Kaleta
tel. 604 904 452