Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Głogów

Głogowska policja wraz z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych prowadzi przegląd stanu ich oznakowania. – Działania mają na celu ujawnianie miejsc, które mogą spowodować zagrożenia – tłumaczy st. asp. Łukasz Szuwikowski, p.o. Oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie.

W szczególności przeglądowi podlega: sprzeczne, nieprawidłowe i nieczytelne oznakowanie, nadmiernie restrykcyjne ograniczenia prędkości, brak lub zniszczone urządzenia drogowe, źle profilowane fragmenty dróg, drzewa rosnące zbyt blisko jezdni oraz inne utrudnienia, mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące organizacji i oznakowania ruchu można przekazać do 30 kwietnia 2021 roku.

Jak to zrobić?

➡️ Wejdź na stronę internetową KKP Głogów i skorzystaj z zakładki ZAGROŻENIA DROGOWE w dziale PRZEKAŻ INFORMACJĘ.

➡️ Zadzwoń na numery: 47 87 422 31 lub 47 87 422 32 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.

➡️ Nanieś w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na mapę punkt i opisz zagrożenie.

źródło: KPP Głogów