Zapraszamy na spotkanie on – line z Katarzyną Węglicką: 2 czerwca 2021 ( środa) o godz. 20:00. Spotkanie poprowadzi Michał Rutkowski. Dla słuchaczy przewidziane upominki książkowe.

Głogowska Edukacja Kresowa zaprasza na spotkanie z Katarzyną Węglicką, która od wielu lat przemierza ziemie wschodnie dawnej Rzeczpospolitej w poszukiwaniu pamiątek przeszłości, zapomnianych zabytków, pięknych krajobrazów, a zwłaszcza ciekawych ludzi kultywujących tradycje polskości. Urodę Kresów utrwala obiektywem aparatu fotograficznego i piórem. W zbiorach posiada ponad 80 tys. zdjęć z Kresów. Pisze artykuły naukowe i popularno-naukowe dotyczące zabytków dawnych Kresów, opowiada o Kresach w audycjach radiowych. Wydała czternaście książek, bogato ilustrowanych własnymi zdjęciami, opowiadającymi o historii, sztuce i ludziach dawnych Kresów. Kolejne są obecnie w druku. Zajmuje się też sztuką Warmii i Mazur. Od lat zbiera materiały dokumentujące polskie ślady w Rosji i Szwajcarii.

Najbardziej znane widoki dawnych Kresów kojarzą się z zamkami w Mirze i Nieświeżu, dworami w Nowogródku, Tuhanowiczach czy Krzemieńcu. To także twierdze na bliższym i dalszym Podolu, ruiny magnackich siedzib w Inflantach, zabytkowe cmentarze na Łyczakowie i Rossie, świątynie Lwowa, Wilna, Grodna. Ale na tych ziemiach zachowało się wiele innych pałaców, dworów i zamków, przechowało się mnóstwo interesujących historii o ludziach w nich żyjących. Porozmawiamy o tych mniej znanych dworach, pałacach i ich niegdysiejszych mieszkańcach, równie głęboko wpisanych w naszą historię.

Nadesłane przez: GEK