Operat szacunkowy - czym jest?

Operat szacunkowy to pojęcie z którym bardzo często można spotkać szczególnie w przypadku zakupu mieszkania lub domu, szczególnie jeśli sięga się po kredyt hipoteczny. Z czym się to dokładnie wiąże?

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest wykonywany w kilku konkretnych przypadkach. Zwykle związany jest z kredytem hipotecznym, a więc osoby pracujące jako rzeczoznawcy to pracownicy, którzy ściśle współpracują z konkretnymi bankami. W przypadku jeśli więc potrzebny jest nam kredyt hipoteczny to bank odsyła bezpośrednio do takiego specjalisty, który zajmie się kompleksową wyceną nieruchomości i stworzy operat szacunkowy. W dokumencie znajdzie się informacja o wartości nieruchomości, a więc będzie stanowić istotną informację pod kątem wartości kredytu hipotecznego. Należy mieć jednak świadomość tego, że jest to wartość jedynie szacunkowa, która jest potrzebna przy różnego rodzaju transakcjach związanych z nabyciem lub sprzedażą nieruchomości.

Sprawdź ofertę nowych mieszkań w Legnicy

Dlaczego bank wymaga operatu szacunkowego?

Jeśli planujemy wziąć kredyt hipoteczny to oprócz wielu potrzebnych dokumentów związanych między innymi z wysokością dochodów i statusem zatrudnienia, bank zwykle poprosi również o operat szacunkowy. W jakim celu instytucja finansowa potrzebuje tego dokumentu? W głównej mierze pozwala to sprawdzić bankowi czy kwota, którą potrzebujemy wziąć w formie kredytu nie będzie przewyższać samej wartości nieruchomości, którą planujemy sfinansować z tych środków. Warto zauważyć, że pieniądze z kredytu hipotecznego nie powinny przekroczyć wartości samej nieruchomości. Z punktu widzenia banku jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ stanowi zabezpieczenie w przypadku niemożliwości spłaty kredytu przez klienta. Istotną kwestię więc odgrywa tutaj odpowiednie oszacowanie wartości nieruchomości z korzyścią dla banku. Nic więc dziwnego, że ubiegając się o kredyt hipoteczny bank chętnie zajmie się tą kwestią we własnym zakresie – zatrudnieni rzeczoznawcy przez bank lub rzeczoznawcy, którzy ściśle współpracują z tą konkretną placówką banku mogą przygotować operat szacunkowy, który nie będzie w pełni odpowiadał potrzebom kredytobiorcy. Tym bardziej, że zwykle kredytobiorca nie otrzymuje takiego dokumentu na własność, a jest to jedynie dokument stworzony na potrzeby banku. Jeśli więc tylko jest możliwość warto rozważyć opcję skorzystania z usług niezależnego rzeczoznawcy. Ma to tą ogromną zaletę, że można wtedy taki dokument przedstawić w różnych instytucjach bankowych i nie trzeba za każdym razem płacić osobno za taki dokument.