Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa został powołany przez Zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego.

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego pełni m.in. funkcje opiniodawczo-doradcze dla LSSE oraz inne zadania określone ustawą. Członków rady wybiera Zarządzający LSSE. Rada może przedstawiać w formie uchwały władzom gmin lub powiatów położonych na terenie obszaru rekomendacje w zakresie działań, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.

Podziel się tym wpisem: