Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. informuje, że od 28 września 2023 r. realizowany jest program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób nerek na terenie Gminy Miejskiej Głogów”. Programem objęci są mieszkańcy Głogowa, którzy ukończyli 35 rok życia.

Pacjenci w ramach programu będą mieli wykonane badanie laboratoryjne krwi i moczu oraz badanie USG nerek wraz z analizą tych badań, a także skorzystają z konsultacji lekarza specjalisty nefrologa i uzyskają zalecenia do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian. Świadczenia w ramach programu realizowane są w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., w Poradni Nefrologicznej (I piętro, budynek szpitala). Łącznie zostanie przebadanych 242 pacjentów.

Rejestracja pacjentów do programu będzie się odbywać w Centralnej Rejestracji w budynku szpitala lub telefonicznie pod numerem telefonu 76 837 31 89.

Na wizytę w październiku 2023 r. można rejestrować się od wczoraj (28.09) w godzinach od 8:00 do 14:00. Łącznie na konsultacje w październiku umówionych zostanie 75 osób.

Przy rejestracji Pacjent otrzyma informacje o terminie pobrania materiału do badań oraz terminie konsultacji. Przed pobraniem krwi do badania pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta. Pobranie materiału do badań laboratoryjnych odbywać się będzie w gabinecie numer 7 przy ul. Kościuszki 15 (parter w budynku szpitala) w wyznaczonym dniu. Pacjent powinien zgłosić się na badanie na czczo oraz dostarczyć próbkę moczu.

Konsultacje specjalistyczne będą się odbywać w Poradni Nefrologicznej, gdzie pacjent otrzyma kartę badania wraz z informacją o przebiegu konsultacji.

Informacje na temat programu udzielane będą pod numerem telefonu 76 837 31 89.

Podziel się tym wpisem: