Przypominamy o obowiązku wynikającym z zapisów art. 62 ust.1 pkt 4 w zw. z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane. Obowiązek przeprowadzania kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia opadów śniegu ciąży na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Na właścicielach i zarządcach spoczywa również obowiązek usuwania zalegającego śniegu, sopli, lub nawisów śnieżnych.

Śnieg może często stanowić groźne obciążenie dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg. Mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachu może być przyczyną tragedii, zwłaszcza gdy nie usuwa się go z dachów płaskich i dużych. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi.

Zdjęcie: Studio Siwek

Podziel się tym wpisem: