Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Głogów

Przypominamy, że wjazd lub wejście na przejazd kolejowo-drogowy bez zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, może zakończyć się wypadkiem, a nawet śmiercią. Dlatego tak ważne jest, aby każda osoba znajdując się na przejeździe kolejowym, przechodząc lub przejeżdżając, zachowała szczególną ostrożność.

Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych:


• zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając lub przechodząc przez przejazd zachowaj szczególną ostrożność;
• przed wjechaniem/wejściem/ na tory należy upewnij się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz zachowaj ostrożność, zwłaszcza jeżeli przejrzystość powietrza jest zmniejszona (mgła, zmrok.deszcz)
• prowadź pojazd z taką prędkością, aby można było go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd,
• w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usuń go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzeż kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

 

Zabrania się:


• objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania /wchodzenie/ na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
• wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
• wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
• omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

 

Pamiętajmy, że od nas również zależy bezpieczeństwo na drodze. Chwila nieuwagi może spowodować zdarzenie tragiczne w skutkach. Dlatego wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo.

 

Oficer prasowy
Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie
podinsp. Bogdan Kaleta
tel. 604 904 452

 

Kliknij poniższy obrazek, aby obejrzeć film w serwisie YouTube, pokazujący zdarzenie na torach kolejowych.