„Czyste Powietrze” – co to za program

Program „Czyste powietrze” dofinansowuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz dofinansowuje przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Program potrwa do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

Na co można dostać dofinansowanie

Dofinansowanie m.in. do:

– wymiany źródła ciepła;

– instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej;

– wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

– OZE: mikroinstalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne;

– ocieplenia przegród budowlanych;

– stolarki okiennej i drzwiowej;

Ile pieniędzy można otrzymać

Program skierowany jest do właścicieli, a także współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Maksymalna kwota dotacji dla poziomu podstawowego – 30 000 zł; dla poziomu podwyższonego – 37 000 zł.

Gdzie znaleźć informacje

Dokumenty dotyczące programu „Czyste powietrze” znajdują się na stronie:

Punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”:

Galeria Glogovia – punkt BOM Urzędu Miejskiego w Głogowie

Środa godz. 8:00 – 14:00

Czwartek godz. 8:00 – 14:00

Piątek godz. 10:00 – 16:00

Telefon: 76 745 05 77