Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Głogów

Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa odebrał gratulacje dla miasta za zajęcie IX miejsca w rankingu Gmin Dolnego Śląska 2021.

W rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy i miasta województwa dolnośląskiego. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Przy tworzeniu rankingu brano pod uwagę dane finansowe dotyczące gmin, dane demograficzne dotyczące wskaźnika migracji i przyrostu naturalnego, ale także dane z Ministerstwa Finansów i dane z wyników egzaminów ósmoklasisty.

WIĘCEJ TUTAJ – KLIKNIJ

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Ośrodek Kształcenia Samorządu terytorialnego im. W. Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym we Wrocławiu.

Podziel się tym wpisem: