Dolnośląscy policjanci z drogówki, przeprowadzili w piątek kolejne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych, tym razem pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Głównym celem działań było zapewnienie bezpieczeństwa osobom pieszym, poprzez nasilenie ilości kontroli drogowych pod kątem przestrzegania przepisów w ruchu. Funkcjonariusze zwracali uwagę na sposób poruszania się pieszych po drogach oraz jak zachowują się w stosunku do nich kierujący pojazdami i rowerzyści. Mundurowi ujawnili łącznie blisko 1000 wykroczeń. Niestety część z nich popełnili sami piesi.

Kwestie ruchu pieszych i pojazdów szczegółowo opisują przepisy ruchu drogowego. Idealną byłaby sytuacja, gdyby wszyscy uczestnicy się do nich stosowali. Jednak rzeczywistość pokazuje niejednokrotnie, zupełnie coś innego. Fakt ten wynika nie tylko z zachowania samych pieszych, ale także rowerzystów i kierujących pojazdami, w stosunku do nich.

Mając to na uwadze, dolnośląscy policjanci kolejny raz realizowali działania ukierunkowane właśnie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Funkcjonariusze egzekwowali przepisy dotyczące poruszania się samych pieszych, a także dyscyplinowali kierowców i użytkowników jednośladów, którzy nie respektowali ich pierwszeństwa. Policjanci kontrolowali stosowanie się kierujących do ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych.

Funkcjonariusze łącznie ujawnili blisko 1000 wykroczeń popełnianych w ruchu, zarówno przez pieszych, rowerzystów, jak i kierujących pojazdami.

Mundurowi stosowali pouczenia, ale nakładali też mandaty w przypadkach stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa.

Tego typu działania będą cyklicznie kontynuowane.

mł. asp. Paweł Noga
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

  • działania NURD na Dolnoślaskich drogach. Policjanci pilnują bezpieczeństwa na drodze
  • działania NURD na Dolnoślaskich drogach. Policjanci pilnują bezpieczeństwa na drodze
  • działania NURD na Dolnoślaskich drogach. Policjanci pilnują bezpieczeństwa na drodze
  • działania NURD na Dolnoślaskich drogach. Policjanci pilnują bezpieczeństwa na drodze
  • działania NURD na Dolnoślaskich drogach. Policjanci pilnują bezpieczeństwa na drodze