Gmina od lat skutecznie pozyskuje środki zewnętrze zarówno ze źródeł unijnych, jak i krajowych.

Dzięki tym środkom realizujemy wiele inwestycji i projektów, które wpływają na polepszanie warunków życia naszych mieszkańców i rozwój miasta. W 2022 roku pozyskaliśmy środki na zadania infrastrukturalne, ale także społeczne – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Wnioski, które uzyskały dofinansowanie:

Nazwa projektuWartość dofinansowania
/PLN
Źródło
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego3.851.540,48  Polski Ład
Budowa budynku Hospicjum w Głogowie wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą10.721.769,12  Polski Ład
Kompleksowa przebudowa budynku Kina Jubilat na potrzeby infrastruktury społecznej – Miejskie Centrum Integracji14.426.690,40  Polski Ład
Posiłek w szkole i w domu25.000 zł DUW – Program Posiłek w szkole i w domu
Subwencja ogólna na rok 2022 dla218.949 złMEiN
Wniosek w ramach Programu Mieszkania na start – BGK1.691.184,60 złBGK/ Mieszkanie na start
Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu250.000 złPFRON Środki unijne
Bezpieczniej na drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów- zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne434.628,11 zł POIiS 2014-2020 środki unijne
Urządzanie terenów zielonych przez nasadzenia w Gminie Miejskiej Głogów80.000 złWFOŚIGW
Zielona Szkoła dla dzieci ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów399.000 złFundacja KGHM Polska Miedź
Aktywna Tablica 2022 SP 2, 3, 7, 10, 12, 13121.529,60 zł otrzymały SP: 2,3,7,12  DUW
Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Głogowie- budowa przejścia na  ul. Kazimierza Sprawiedliwego67.609,49 złDUW
Podtrzymywanie tradycji i rozwój świadomości kulturowej – Dni Św. Mikołaja21.000 złFundacja KGHM Polska Miedź
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej1.313.032,50 zł DUW/ Fundusz Solidarnościowy
Opieka Wytchnieniowa151.956 zł DUW/ Fundusz Solidarnościowy
Kompleksowa Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 51.088.948,04 złUMWD
Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych145.966,25 złUMWD
Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji – Neptun9.165.684,40 złUMWD
Opieka wytchnieniowa205.632 złDUW
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej2.018.070 złDUW
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.013.000 zł, w tym: PP 19- 3.000 PP 15- 3.000 PP 21- 3.000 SP 13- 4.000 DUW
Budowa bloków TBS 19 i 205.648.601,61 złBGK
Cyfrowa Gmina100.000 złCentrum Projektów Polska Cyfrowa
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej49.000 złMinisterstwo Sportu i Turystyki

Razem: 52 208 791,60 zł

Wnioski złożone w 2022 roku i oczekujące na dofinansowanie:

 Nazwa projektuZakładana wartość projektu
/ PLN
Wartość dofinansowania
/PLN
Źródło
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025141.875 zł w tym: Oddział Przedszkolny przy SP 13- 3.125
PP 20- 3.750
SP 2- 15.000 SP3-15.000
SP 6-15.000
SP 8-15.000
SP 9-15.000
SP10-15.000 SP 11-15.000 SP 12-15.000 SP 14-15.000
113.500 zł  Wieloletni Program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”-Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2 Ministerstwo Edukacji i Nauki
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów w 2023r.189.448 zł94.724 zł  Ministerstwo Sportu i Turystyki
Zabezpieczenie XIX-wiecznej poterny przy ul. Starowałowej w Głogowie294.116,27 zł132.231 zł  MKiDN/ Ochrona zabytków 2023
Zakup i montaż windy w ZGM Głogów321.000 zł
(* wartość netto)
100.000 zł (*wartość netto)Program Rozwój Lokalny

Podziel się tym wpisem: