W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczyna się cykl popołudniowych spotkań pod nazwą: „Drzwi otwarte dla rodzin i osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz borykających się z problemem uzależnień”.

W każdy ostatni wtorek miesiąca, w godzinach od 15.00 do 18.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Sikorskiego 4 dyżurować będą pracownicy socjalni (m.in. pedagodzy, profilaktyce uzależnień, specjaliści ds. przemocy) oraz zaproszeni współpracownicy i eksperci np. przedstawiciele Ruchu Trzeźwościowego Anonimowych Alkoholików.

Pomoc jest bezpłatna i kierowana do wszystkich mieszkańców miasta.

Podziel się tym wpisem: