By otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, czyli Jubileusz 50-lecia należy to zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Sikorskiego 21 (budynek Starostwa Powiatowego).

– Serdecznie zapraszam wszystkie pary małżeńskie, które w 2023 roku obchodzić będą Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz te, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego w Głogowie mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły razem co najmniej 50 lat w związku małżeńskim. Dekoracja medalami następuje na uroczystości zorganizowanej przez Prezydenta Głogowa. Małżonkowie nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.

Zgłoszeń mogą dokonywać wszyscy chętni Jubilaci, którzy mają miejsce zameldowania na terenie Gminy Miejskiej Głogów, Gminy Głogów, Gminy Jerzmanowa, Gminy Kotla, Gminy Pęcław, i Gminy Żukowice.

Uroczystości odbywają się w Sali Ślubów głogowskiego Ratusza,  gdzie prezydent Głogowa wręcza parom małżeńskim medale, kwiaty, a po uroczystości jubilaci otrzymują pamiątkowe zdjęcie.

jubileusze pożycia 50-lecia małżeńskiego

Na pytania odpowiedzą pracownicy USC: numer telefonu 76 726 5600 wew. 21 lub 20.

Zdjęcia: archiwum DGL NEWS

Podziel się tym wpisem: