KPP Głogów: Owocne działania w ramach EMPACT CCH
Akcja na skalę globalną zakończona sukcesem: skuteczne uderzenie w międzynarodowy przemyt narkotyków
  • Skuteczne działania międzynarodowej akcji przeciwko przemytnikom narkotyków
  • Współpraca międzynarodowych sił policyjnych w ramach EMPACT
  • Ogromna ilość zabezpieczonych środków odurzających
  • Zatrzymanie niemal 80 przestępców zaangażowanych w nielegalny obrót

W świecie, gdzie przestępczość nie zna granic, współpraca międzynarodowa to klucz do sukcesu. Wyniki ostatniej akcji policyjnej przeprowadzonej na wielką skalę świadczą o tym najlepiej. Przez skrzydła prawa przemknęły informacje o spektakularnych działaniach skoordynowanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji, które wspólnie z międzynarodowymi partnerami zadały cios zorganizowanym grupom przestępczym zajmującym się przemytem narkotyków.

Podczas wspólnych działań, które rozciągnęły się na trzy kontynenty i aż 61 portów lotniczych, udało się zabezpieczyć imponujące ilości narkotyków. Oprócz prawie pół tony kokainy, siły policyjne przechwyciły ponad 400 kg marihuany i blisko 50 kg narkotyków syntetycznych. W efekcie tych działań, nie tylko zatrzymano 79 osób, ale również udało się zakłócić działalność nielegalnych sieci operujących na szeroką skalę.

W Polsce, czujne oko funkcjonariuszy skupiało się na ruchu lotniczym, gdzie Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie, Mazowiecka Izba Administracji Skarbowej oraz Komenda Główna Straży Granicznej ściśle współpracowały, by uchwycić sygnały świadczące o przestępczej działalności. Te synergiczne działania to dowód na to, że żadne nielegalne przedsięwzięcie nie jest w stanie umknąć przed sprawiedliwością, gdy siły porządkowe łączą swoje zasoby i doświadczenie.

Wartości dodanej tej historii dodaje fakt, że jest to część większego mechanizmu - EMPACT+, który jest bezpośrednią kontynuacją Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, wzmacniającego działania przeciwko międzynarodowej przestępczości narkotykowej. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji pełnią w nim kluczową rolę, będąc ekspertami krajowymi dla implementacji priorytetów związanych z kokainą, marihuaną i heroiną.

Zmagania z nieustannie ewoluującym podziemiem narkotykowym są jak gra w kotka i myszkę na arenie międzynarodowej. Ta akcja jest kolejnym dowodem na to, że choć przestępcy ciągle znajdują nowe sposoby na obejście prawa, siły porządkowe nie ustają w swoich wysiłkach, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.


Opierając się na: KPP Głogów