Co to jest PGS – przedimplantacyjny screening zarodków?

Przedimplantacyjny screening zarodków (ang. PGS – Preimplantation Genetic Screening) to zaawansowana technologia medyczna, która odgrywa kluczową rolę w procesie wspomagania rozrodczości. Jest to procedura umożliwiająca dokładne badanie genetyczne zarodków przed ich implantacją w macicy, co z kolei przyczynia się do zwiększenia szans na ciążę i urodzenie zdrowego dziecka.

Czym jest PGS?

Jak zostało wyjaśnione we wstępie, PGS, czyli przedimplantacyjny screening zarodków, to procedura diagnostyczna, stosowana w medycynie reprodukcyjnej. Ma ona na celu badanie genetyczne zarodków przed implantacją w macicy, dzięki czemu rodzice mają możliwość wyboru najzdrowszych zarodków, co przekłada się na zwiększenie szans na pomyślne i zdrowe rozwiązanie ciąży.

Zastosowania PGS

Eliminacja wad genetycznych

Jednym z głównych zastosowań PGS jest eliminacja potencjalnych wad genetycznych u rozwijającego się zarodka. Procedura ta umożliwia identyfikację ewentualnych aberracji chromosomowych, co pozwala na wybór tylko tych zarodków, które są wolne od genetycznych nieprawidłowości.

Zwiększenie efektywności procesu in vitro

PGS jest szczególnie przydatny w procedurze zapłodnienia in vitro – pozwala na selekcję najzdrowszych zarodków, zwiększając skuteczność procesu implantacji, a tym samym szans na udaną ciążę.

Zmniejszenie ryzyka poronień

Badanie genetyczne zarodków pozwala uniknąć sytuacji, w której ciąża zakończyłaby się poronieniem. Dzięki PGS rodzice mogą mieć blisko 100% pewność, że rozwijający się zarodek jest wolny od potencjalnych problemów związanych z genami, do których należą m.in. zespół Downa, zespół Edwardsa czy zespół Patau.

Jak wygląda procedura PGS?

Przedimplantacyjny screening zarodków, będący częścią diagnostyki preimplantacyjnej (ang. PGT – preimplantation genetics testing), jest skomplikowanym procesem, który obejmuje kilka kluczowych etapów:

  • Zbieranie komórek jajowych – proces rozpoczyna się od pobrania komórek jajowych od kobiety. Jest to zazwyczaj przeprowadzane przy użyciu leków stymulujących jajniki w celu uzyskania większej ilości komórek jajowych do zapłodnienia.
  • Zapłodnienie in vitro – komórki jajowe są następnie zapładniane nasieniem partnera lub dawcy za pomocą techniki in vitro. Powstałe zarodki rozwijają się przez kilka dni po zapłodnieniu.
  • Biopsja zarodka – w trakcie rozwoju zarodków, zazwyczaj na etapie blastocysty, przeprowadza się biopsję. Polega ona na pobraniu komórek zarodka w celu przeprowadzenia analizy genetycznej.
  • Analiza genetyczna – pobrane komórki są następnie poddawane badaniom genetycznym, które obejmują ocenę chromosomów pod kątem ewentualnych nieprawidłowości.
  • Selekcja najzdrowszych zarodków – na podstawie wyników analizy genetycznej dokonuje się selekcji najzdrowszych zarodków, które są gotowe do implantacji.

PGS – podsumowanie

Przedimplantacyjny screening zarodków to innowacyjna technologia, która może znacząco zwiększyć szanse na zdrowe potomstwo, eliminując potencjalne wady genetyczne. Trzeba jednak zaznaczyć, że mimo bardzo wysokiej dokładności badań, prawidłowy wynik testu nigdy nie daje 100% pewności, co do prawidłowości ciąży i porodu.