KPP Głogów przypomina: Ignorowanie sygnałów policji to poważne przestępstwo
Ignorowanie sygnałów policji to poważne naruszenie prawa, które może skończyć się nawet pięcioma latami więzienia. W naszym mieście, mimo wielokrotnych apeli funkcjonariuszy, wciąż zdarzają się kierowcy, którzy decydują się na ryzykowną grę w kotka i myszkę z organami ścigania, narażając na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego.
  1. Art. 178b Kodeksu karnego precyzyjnie określa konsekwencje ignorowania poleceń zatrzymania wydanych przez policję.
  2. Postępowanie zgodne z poleceniami funkcjonariuszy zapobiega potencjalnemu zagrożeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
  3. Kierowcy niezatrzymujący się do kontroli ryzykują pościg, który może zagrażać życiu i zdrowiu innych osób.
  4. Niezatrzymanie pojazdu na polecenie policji może skutkować karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem, o czym przypominają nam codzienne doniesienia z naszego miasta. Funkcjonariusze policji, wyposażeni w uprawnienia do kontrolowania ruchu drogowego, nieustannie apelują do kierowców o poszanowanie prawa i współpracę. Art. 178b Kodeksu karnego jest jasny - ignorowanie poleceń zatrzymania wydanych przez upoważnione osoby to przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Warto pamiętać, że zatrzymanie się na sygnał policji nie oznacza natychmiastowego zatrzymania w miejscu, które może być niebezpieczne dla ruchu drogowego. Kierowcy mają obowiązek zatrzymać swój pojazd w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Czasami, funkcjonariusz może również skierować kierowcę do jazdy za radiowozem.

Niestety, pomimo jasnych przepisów i konsekwencji, które mogą wyniknąć z ich nieprzestrzegania, w naszym mieście nadal zdarzają się przypadki ignorowania poleceń policji. Takie zachowania nie tylko naruszają prawo, ale przede wszystkim stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno uciekających kierowców, jak i innych osób uczestniczących w ruchu drogowym.

Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Współpraca z policją nie tylko uchroni nas przed poważnymi konsekwencjami prawnymi, ale co ważniejsze, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach naszego miasta.


Wg inf z: KPP Głogów