Nowi strażacy złożyli przysięgę i rozpoczęli służbę w Głogowie
Trzej nowi strażacy złożyli uroczyste ślubowanie, rozpoczynając swoją służbę w miejscowej Państwowej Straży Pożarnej. Przysięga ta jest wyrazem ich gotowości do poświęcenia i determinacji w ratowaniu życia i mienia mieszkańców, nawet za cenę własnego życia.

Uroczystość ślubowania nowych strażaków

W głogowskiej jednostce Państwowej Straży Pożarnej odbyła się dziś uroczystość ślubowania trzech nowych strażaków. Ceremonia miała miejsce w obecności strażaków zmiany służbowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz funkcjonariuszy komendy powiatowej. Przysięgę przyjął komendant powiatowy Paweł Dziadosz, który podkreślił znaczenie tego aktu dla całej społeczności.

Tekst przysięgi nowo mianowanych strażaków

Podczas ceremonii nowi strażacy wypowiedzieli rotę ślubowania, która brzmi: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Rola straży pożarnej w lokalnej społeczności

Państwowa Straż Pożarna to formacja, która cieszy się wysokim zaufaniem społecznym. Głogowscy strażacy w zeszłym roku interweniowali 935 razy, z czego w 208 przypadkach były to pożary. 582 razy wyruszali do tzw. miejscowych zagrożeń, a 141 razy do alarmów fałszywych. Takie liczby pokazują, jak istotna jest rola strażaków w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom.

Wyzwania i obowiązki strażaków

Nowi strażacy, którzy właśnie złożyli przysięgę, będą musieli stawić czoła różnorodnym wyzwaniom. Ich obowiązki nie ograniczają się tylko do gaszenia pożarów, ale obejmują również działania ratownicze w sytuacjach zagrożeń miejscowych, takich jak wypadki drogowe, powodzie czy inne klęski żywiołowe. Każda interwencja wymaga od nich nie tylko odwagi, ale również dużej wiedzy i umiejętności.

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej


Urząd Miasta w Głogowie