Kierowco dbaj o bezpieczeństwo własne i innych, nie jesteś na drodze sam. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Głogowie apelują do wszystkich kierujących o zachowanie ostrożności na drodze oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Po długim okresie zimowym i  pogodzie, niesprzyjającej ruchowi drogowemu, następuje poprawa warunków atmosferycznych. Zwykle związane jest to ze wzrostem ilości brawurowych zachowań kierowców oraz wykroczeń związanych z przekraczaniem dopuszczalnej prędkości. Policjanci przypominają, że najważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa na drogach jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez wszystkich jego uczestników. Niezależnie czy jesteś kierowcą samochodu, motocykla czy roweru, nawet twoje drobne wykroczenie może doprowadzić do zdarzeń tragicznych w skutkach.


Statystyki wskazują, że najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych są:
1. Nadmierna prędkość.
2. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
3. Nieprawidłowe wyprzedzanie.

 

Eliminowanie takich zachowań na drodze z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, a co za tym idzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych. Na drogach powiatu głogowskiego w wyniku wypadków drogowych w 2018 roku zginęło 5 osób, to o 4 ofiary śmiertelnych mniej niż jeszcze w 2016 roku. Liczba osób rannych zmniejszyła się ze 74 w 2017 do 64 osób w roku ubiegłym. Tendencja jest pozytywna. Maleje liczba ofiar wypadków.To jednak wciąż za dużo ofiar na drogach.

 

Oficer prasowy
Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie
podinsp. Bogdan Kaleta
tel. 604 904 452