Przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych, czy dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych, to tylko niektóre funkcjonalności zawarte w Aplikacji RSO (Regionalnego Systemu Ostrzegania), który umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach zarówno na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na urządzenia mobilne.

Przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych, czy dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych, to tylko niektóre funkcjonalności zawarte w Aplikacji RSO (Regionalnego Systemu Ostrzegania), który umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach zarówno na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na urządzenia mobilne.

Regionalny System Ostrzegania – aplikacja dzięki której mieszkańcy naszego województwa mają szybki dostęp do informacji m. in. o sytuacjach nadzwyczajnych.
Przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych, czy dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych, to tylko niektóre funkcjonalności zawarte w Aplikacji RSO (Regionalnego Systemu Ostrzegania), który umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach zarówno na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na urządzenia mobilne.


Bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne Regionalnego Systemu Ostrzegania to program, który ma na celu ostrzeganie społeczeństwa o zagrożeniach, a także edukowanie obywateli poprzez dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych. RSO jest aplikacją obsługiwaną przez systemy operacyjne Android, Apple – IOS oraz Windows Phone, umożliwiającą dostęp do komunikatów Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.


Pobranie aplikacji jest możliwe za pośrednictwem:
• strony internetowej Dolnośląskiego  Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pod adresem (KLIKINJ);
• sklepu dedykowanego odpowiedniemu  systemowi operacyjnemu urządzenia mobilnego: „Google Play”,  „Apple App Store”, „Windows Phone Store”.

 

Aplikacja  Regionalnego Systemu Ostrzegania pozwala m.in. na:
• przegląd ostrzeżeń o sytuacjach  nadzwyczajnych na terenie całego kraju z podziałem na  kategorie:meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne;
• przegląd informacji o stanach wód  w rzekach całej Polski z wykorzystaniem interaktywnej mapy;
• dostęp do poradników  postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 

Źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

 

Oficer prasowy

Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie

podinsp. Bogdan Kaleta

tel. 604 904 452