Jak i gdzie złożyć pozew o kredyt frankowy w Głogowie?

Choć aktualnie kredyty w obcej walucie (np. frankach szwajcarskich) nie są udzielne tak powszechnie jak na początku XXI wieku, wciąż są gorącym tematem w bankach oraz wśród kredytobiorców. Wszystko za sprawą oskarżeń, które coraz częściej wnoszone są przeciwko instytucjom. Podpowiadamy, jak i gdzie złożyć pozew o kredyt frankowy w Głogowie.

Jak napisać pozew o kredyt frankowy?

Złożenie pozwu przeciwko bankowi o kredyt we frankach to jedna z najlepszych metod, która pozwala na uwolnienie się od tego ciążącego zobowiązania. Na skutek wyroku dojść może do ogłoszenia nieważności umowy, czyli uznania, że nigdy nie została zawarta, jak i do odfrankowienia zobowiązania, które w dalszym ciągu spłacane jest jak klasyczny kredyt złotówkowy. Skutek pozytywnego wyroku frankowego zależny jest od żądania wskazanego w pozwie. Warto jednak zaznaczyć, że nie ma jednego dobrego wzoru, na podstawie którego można przygotować samodzielnie dokument. Sprawy frankowiczów bardzo często różnią się od siebie, umowy są konstruowane w różny sposób, odmienne są także roszczenia. Pozew o kredyt frankowy pomoże Ci napisać prawnik z Kancelariakredytobiorcy.pl, który ma duże doświadczenie w tego typu sprawach. Adwokaci mają wiedzę, pozwalającą na stworzenie rzetelnego dokumentu, który zwiększy szanse na zwycięstwo w sądzie.

Jak i gdzie złożyć pozew o kredyt frankowy w Głogowie?

Złożenie dobrze przygotowanego pozwu do sądu jest najważniejszym krokiem do uwolnienia się od kłopotliwego zobowiązania. Warto zaznaczyć, że zawierający błędy dokument może być odrzucony przez sąd. To samo dotyczy tego niepełnego. Zazwyczaj oprócz pozwu konieczne jest dostarczenie dowodów, takich jak: umowa kredytowa, regulamin kredytu, opcjonalnie aneksy do umowy, zaświadczenie banku odnośnie do historii kredytowej. Pozew do sądu może złożyć każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych, w przypadku frankowiczów bardzo często są oni reprezentowani przez prawników, którzy stają się pełnomocnikami, mającymi prawo do wniesienia w ich imieniu pozwu sądowego.

Omawiając składanie pozwu frankowego, bardzo ważne jest także zwrócenie uwagi, do której instytucji można złożyć dokumenty. Istnieje kilka możliwości. Pierwszą z nich jest skierowanie pozwu przeciwko bankowi do sądu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Dla roszczeń mniejszych niż 75.000 złotych właściwy do rozpoznania sprawy będzie Sąd Rejonowy w Głogowie położony przy ul. Stanisława Kutrzeby 2. Roszczenia wyższe niż 75.000 złotych kierowane są do sądu okręgowego, w przypadku mieszkańców Głowowa jest to Sąd Okręgowy w Legnicy. Ponadto istnieje możliwość złożenia pozwu w sądzie według właściwości miejscowej ogólnej pozwanego, czyli w mieście, w którym swoją siedzibę ma bank. Najczęściej ma to miejsce w Warszawie, więc sprawa kierowana jest do XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, czyli do tzw. wydziału frankowego. Można także zdecydować się na wniesienie sprawy do sądu właściwego dla miejsca oddziału banku, w którym umowa o kredyt została podpisana i który zajmował się obsługą kredytu, z tym że musi być ono dokładnie określone w umowie. Z tej możliwości korzysta najmniej frankowiczów.