Przerwa technologiczna na pływalni w Głogowie od 17 czerwca do 7 lipca
W związku z planowanymi pracami remontowymi, pływalnia oraz strefa saun będą nieczynne przez trzy tygodnie. Mieszkańcy muszą liczyć się z czasową niedostępnością obiektów, ale prace te są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu korzystania z infrastruktury.
  1. Przerwa technologiczna od 17 czerwca do 7 lipca.
  2. Remont natrysków oraz prace konserwacyjne.
  3. Spuszczenie wody i czyszczenie niecek.
  4. Kontrola i konserwacja urządzeń technicznych.

Od 17 czerwca do 7 lipca pływalnia oraz strefa saun będą zamknięte. Powodem jest konieczność przeprowadzenia remontu natrysków w szatniach oraz innych prac konserwacyjnych. W tym okresie mieszkańcy nie będą mogli korzystać z tych obiektów.

W trakcie przerwy technologicznej planowane jest spuszczenie wody z basenów oraz dokładne umycie całej powierzchni użytkowej. Przeprowadzone zostaną także przeglądy i konserwacje technologiczne, w tym kontrola pomp wody i powietrza, filtrów, wentylatorów oraz węzłów cieplnych. Wszystkie te działania mają na celu utrzymanie wysokiego standardu i bezpieczeństwa użytkowania obiektu.

Termin przerwy technologicznej został wybrany ze względu na brak dostaw ciepłej wody do miasta, co znacznie utrudniałoby normalne funkcjonowanie pływalni. Po zakończeniu prac konserwacyjnych, baseny zostaną ponownie napełnione wodą oraz odpowiednimi środkami chemicznymi, aby spełnić wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne.

Po zakończeniu wszystkich działań, niecki zostaną ponownie napełnione wodą oraz odpowiednimi środkami chemicznymi, aby spełnić wymogi Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS). Następnie, po przeprowadzeniu badań bakteriologicznych i chemicznych, z pozytywnym wynikiem, basen ponownie zostanie otwarty dla mieszkańców.

Warto zaznaczyć, że takie prace konserwacyjne są niezbędne do utrzymania wysokiego standardu obiektu oraz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom. Mieszkańcy mogą być pewni, że po zakończeniu prac pływalnia będzie w pełni przygotowana do bezpiecznego użytkowania.


Źródło: Urząd Miasta w Głogowie