Grupa wsparcia dla Głuchych i Słabosłyszących w MOPS Głogów
Grupa wsparcia „Zrozumieć” działająca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaprasza osoby Głuche i Słabosłyszące na cykliczne spotkania. To doskonała okazja do integracji, wymiany doświadczeń oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
  1. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.
  2. Grupa ma charakter otwarty.
  3. Następne spotkanie: 27 lipca o 16:00 w Przystani Marina.
  4. Kontakt z opiekunem grupy: Monika Stasiuk.

Grupa wsparcia „Zrozumieć” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa z myślą o osobach Głuchych i Słabosłyszących z naszego regionu. Regularne spotkania, które odbywają się raz w miesiącu przez cały rok, mają na celu nie tylko przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ale również integrację uczestników oraz ich rodzin.

Spotkania grupy wsparcia są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. To doskonała okazja do aktywizacji uczestników poprzez doskonalenie umiejętności społecznych i propagowanie ciekawych form spędzania czasu wolnego. Grupa stawia na wymianę doświadczeń i podtrzymywanie więzi społecznych, co jest niezwykle ważne dla osób dotkniętych problemami słuchu.

Kolejne spotkanie grupy odbędzie się 27 lipca o godzinie 16:00 w Przystani Marina. W planach jest rejs Statkiem Laguna po Odrze, który rozpocznie się o godzinie 17:00. To niepowtarzalna okazja do spędzenia czasu w przyjemnej atmosferze i nawiązania nowych znajomości.

Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy „Zrozumieć” mogą skontaktować się z opiekunem grupy, Moniką Stasiuk, z Zespołu ds. Rodziny i Działań Środowiskowych. Pani Monika jest dostępna w siedzibie MOPS od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:30 oraz od 13:30 do 15:00, w pokoju nr 1. Można również kontaktować się telefonicznie pod numerem 885-805-365 (sms).


Opierając się na: UM Głogów