Co grozi za uprowadzenie dziecka?

Rozwód czy separacja to trudne doświadczenia. Z wieloma emocjami zmagają się zarówno małżonkowie, jak i dziecko. Zwłaszcza, jeśli to właśnie o potomka kłócą się rodzice na etapie sprawy sądowej. Często zdarza się, że jeden z partnerów, nie godząc się z wyrokiem sądu, uprowadza dziecko. Jakie konsekwencje może mieć taki czyn?

  • Prawo do opieki a uprowadzenie dziecka
  • Uprowadzenie dziecka za granicę
  • Jakie są konsekwencje prawne uprowadzenia dziecka?

Prawo do opieki a uprowadzenie dziecka

W trakcie rozwodu jedną z najtrudniejszych kwestii jest ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej nad nieletnim. I choć prawo do opieki nad dzieckiem przysługuje z zasady obydwojgu rodzicom, to w efekcie sprawa rozpatrywana może być różnie. To, co przede wszystkim może być kością niezgody, to miejsce zamieszkania potomka. W przypadku, gdy oboje rodziców ma pełną władzę rodzicielską, kwestię tę rozwiązuje art. 26 § 2 kodeksu cywilnego, wedle którego nieletni powinien stacjonować w miejscu zamieszkania rodzica, u którego przebywa na stałe. Co również może rodzić pewne kontrowersje. Jeśli rodzic nie godzi się z decyzją sądu, może dojść do uprowadzenia lub tak zwanego porwania rodzicielskiego. Uprowadzenie dziecka to sprawa dla Adwokatrodzinny.wroclaw.pl, kancelarii, która pomoże odzyskać opiekę nad potomkiem. Choć zabrzmi to kontrowersyjnie, w tym przypadku uprowadzenie ma wiele odcieni i inaczej rozpatruje się je w sytuacji, gdy rodzic ma ograniczone prawa do opieki, a inaczej, kiedy ma pełnię władzy rodzicielskiej. W przypadku pierwszym, porwanie dziecka określa kodeks karny, który jasno mówi o tym, że osoba, która uprowadzi dziecko lub osobę nieporadną, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Uprowadzenie dziecka za granicę

Bardzo często zdarza się, że uprowadzenia dziecka dokonują rodzice, których prawa do opieki nie były respektowane, lub którzy nie zgadzają się ze zbyt małym wymiarem czasu, jaki mogliby spędzić ze swoim dzieckiem. Jeśli taka osoba uprowadzi dziecko, i nie chce dobrowolnie oddać go pod opiekę drugiego opiekuna, stosowane są względem rodzica tradycyjne procedury, to jest zlecenie kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie małoletniego. Najczęściej jednak sąd współpracuje z policją i daje rodzicowi jakiś czas na „oddanie” uprowadzonego dziecka.

Problem może pojawić się wtedy, gdy rodzic postanawia uprowadzić osobę nieletnią za granicę. Wtedy miejsce jego przebywania trudno będzie określić. Tego rodzaju uprowadzenie określa konwencja haska, która działa w granicach jej prawomocności, to jest głównie w krajach UE. W takim przypadku rodzic lub opiekun dziecka uprowadzonego powinien złożyć wniosek do centralnego organu zajmującego się konwencjami w danym kraju, w Polsce jest to Minister Sprawiedliwości. Procedura może trochę potrwać, a odebranie dziecka odbywa się na podobnych zasadach, jak w Polsce.

Jakie są konsekwencje prawne uprowadzenia dziecka?

Uprowadzenie dziecka, niezależnie od statusu rodzica, nie może obyć się bez konsekwencji> Nie mówimy tutaj o sytuacji, kiedy dziecko zostanie porwane przez rodzica, który nie posiada pełni praw rodzicielskich, gdyż w takim przypadku karą jest więzienie. Jeśli rodzic miał ograniczone wcześniej prawa, konsekwencją będzie w wielu przypadkach całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej. Jeśli natomiast opiekun miał pełnię praw, w następstwie może dojść do ograniczenia prawa do decydowania o jakieś aspekty życia dziecka.