Zastrzeż PESEL w mObywatelu 2.0 i chroń swoje dane przed wyłudzeniami

W dobie rosnącego zagrożenia wyłudzeniami kredytów na cudze dane, Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nową funkcję w aplikacji mObywatel 2.0 – usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej możemy skuteczniej chronić swoje dane osobowe i zyskać większą kontrolę nad tym, kto i w jakim celu sprawdza nasz numer PESEL.

  1. Możliwość zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
  2. Historia operacji na numerze PESEL dostępna w aplikacji.
  3. Obowiązek sprawdzania statusu PESEL przez instytucje finansowe od 1 czerwca 2024.

Od 1 czerwca 2024 roku instytucje finansowe, takie jak banki, będą zobowiązane do sprawdzania statusu zastrzeżenia numeru PESEL przed udzieleniem kredytu czy pożyczki. To oznacza, że jeśli nasz PESEL jest zastrzeżony, instytucje te nie będą mogły dochodzić roszczeń z tytułu zobowiązań powstałych mimo zastrzeżenia.

Funkcja Zastrzeż PESEL w aplikacji mObywatel 2.0 umożliwia nie tylko zastrzeżenie numeru PESEL, ale również jego cofnięcie, co jest szczególnie przydatne, gdy chcemy np. wziąć kredyt lub kupić sprzęt na raty. Po cofnięciu zastrzeżenia można ponownie zabezpieczyć swój numer PESEL najwcześniej po upływie 30 minut.

Usługa ta daje również wgląd w historię operacji związanych z naszym numerem PESEL. Możemy sprawdzić, jakie firmy i instytucje sprawdzały nasz PESEL oraz z jakiego powodu. To nie tylko narzędzie do monitorowania, ale także do wczesnego wykrywania prób nieuprawnionego wykorzystania naszych danych.

W obliczu rosnącej liczby prób wyłudzeń kredytów na cudze dane, nowe funkcje w aplikacji mObywatel 2.0 są krokiem w stronę zwiększenia bezpieczeństwa naszych danych osobowych. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do korzystania z usługi Zastrzeż PESEL, aby skutecznie chronić swoje dane przed potencjalnymi zagrożeniami.

Więcej informacji na temat funkcji Zastrzeż PESEL oraz samej aplikacji mObywatel 2.0 można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji oraz w dostępnych materiałach informacyjnych.


Według informacji z: Urząd Miasta w Głogowie